Dobra osobiste i prawo prasowe

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz prawa prasowego. Bronimy dobrego imienia naszych Klientów, zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych. Walczymy z naruszeniami dóbr osobistych w sferze publicznej: w mediach tradycyjnych, jak i w internecie, a także chronimy przed bezpodstawnymi zarzutami o naruszenia dóbr osobistych. Pomagamy również dziennikarzom broniąc ich wolności słowa. Mamy także bogate doświadczenie w medialnych postępowaniach w tzw. trybie wyborczym.

W ramach spraw w zakresu ochrony dóbr osobistych oraz prawa prasowego zajmujemy się w szczególności:

  • sprawami cywilnymi o naruszenie dóbr osobistych,
  • sprawami karnymi o zniesławienie i znieważenie,
  • sprawami o wydanie orzeczenia w trybie z art. 111 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, czyli w tzw. trybie wyborczym,
  • ochroną przed tzw. hejtem w internecie,
  • ochroną wizerunku firm i osób fizycznych,
  • analizą materiałów prasowych i innych treści publikowanych w sferze publicznej przed ich publikacją pod kątem ryzyka potencjalnych naruszeń dóbr osobistych,
  • obroną wolności słowa dziennikarzy,
  • wsparciem prawnym w uzyskaniu dostępu do informacji publicznej