Obsługa przedsiębiorców

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców. Pomagamy zarówno spółkom handlowym, jak również osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Jesteśmy po to, byś mógł skupić się na prowadzeniu swojego biznesu, podczas gdy my przeprowadzimy Cię przez gąszcz skomplikowanych przepisów i obronimy przed bezduszną biurokracją. W naszej filozofii działania skupiamy się przede wszystkim na zapobieganiu problemom, minimalizowaniu ryzyk prawnych Klienta i opracowywaniu efektywnych procedur funkcjonowania w szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym. Zapewniamy również wsparcie prawne w sytuacjach wymagających walki o Twoje prawa na salach sądowych i w urzędach.

W ramach naszej oferty zajmujemy się w szczególności

Kompleksową obsługą spółek handlowych:

 • sporządzanie i opiniowanie projektu umowy spółki oraz innych umów związanych z funkcjonowaniem spółek,
 • zakładanie spółek handlowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o., prostej spółki akcyjnej, spółki akcyjnej)
 • sporządzanie projektów wszelkich wymaganych przez przepisy prawa dokumentów korporacyjnych takich jak uchwały, decyzje czy protokoły,
 • przeprowadzanie zmian w zarządzie i innych organach spółki,
 • obsługa prawna przy zwoływaniu i przeprowadzaniu zebrań i posiedzeń organów spółki,
 • rejestracja spółki w KRS oraz dokonywanie wszelkich wymaganych przez przepisy prawa zgłoszeń zmian do KRS,
 • reprezentacja i kompleksowe prowadzenie postępowań przed KRS,
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie wszelkich aspektów działalności spółki,
 • audyt prawny (due diligence),
 • przeprowadzanie procesu łączenia, podziału, przekształcenia oraz likwidacji spółki


Kompleksową obsługę przedsiębiorców niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności:

 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów handlowych oraz wszelkich innych umów cywilnoprawnych,
 • doradztwo w zakresie zawieranych umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • doradztwo w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją,
 • doradztwo przy prowadzeniu działalności e-commerce, w szczególności w zakresie regulaminów, polityki prywatności i ochrony danych osobowych.


Spory sądowe i dochodzenie roszczeń:

 • zastępstwo przed sądami we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • reprezentacja w negocjacjach i czynnościach przedsądowych,
 • windykacja i dochodzenie roszczeń,
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym


Prawo administracyjne:

 • wsparcie prawne i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, w szczególności pomoc w uzyskiwaniu wszelkich zezwoleń niezbędnych dla prowadzenie danego rodzaju działalności gospodarczej