Prawo cywilne

Oferujemy naszym Klientom wszechstronną obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy i opiniujemy umowy oraz reprezentujemy w postępowaniach sądowych.

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa zobowiązań, w szczególności dochodzeniem roszczeń wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

Wspieramy również konsumentów w walce o ich prawa, w szczególności pomagamy przy procedurach reklamacyjnych i w przypadkach stosowania klauzul niedozwolonych.

Pomagamy także w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień.

Udzielamy pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Kwestia dziedziczenia po zmarłym ma doniosłe konsekwencje prawne, w związku z czym niezwykle ważne jest kompleksowe uregulowanie często skomplikowanej sytuacji prawnej po śmierci bliskiej osoby. Zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest szybkie uporządkowanie stanu prawnego po śmierci członka rodziny, dlatego oferujemy naszym Klientom konkretne i efektywne rozwiązania. W ramach prawa spadkowego zajmujemy się w szczególności:

  • sprawami o stwierdzenie nabycia spadku,
  • sprawami o dział spadku,
  • sprawami o zachowek,
  • sprawami dotyczącymi wydziedziczenia i uznania za niegodnego dziedziczenia,
  • sprawami dotyczącymi przyjęcia i odrzucenia spadku – w tym uchylenie się od skutków prawnych  niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Pomagamy także w sprawach z zakresu prawa rzeczowego. Sprawy związane z własnością rzeczy często nastręczają wielu trudności ze względu na ich skomplikowany charakter i konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy. Zapewniamy obsługę na wszystkich etapach postępowania z zakresu prawa rzeczowego – pomagamy skompletować konieczne dokumenty, ustalamy stan faktyczny i prawny oraz reprezentujemy w postępowaniu sądowym, tak aby cele naszych Klientów zostały osiągnięte, a ich sytuacja prawna była w pełni uregulowana. W ramach spraw z zakresu prawa rzeczowej oferujemy pomoc m.in. w sprawach o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, w tym drogi koniecznej czy w sprawach z zakresu naruszenia posiadania.