Sprawy frankowe

Reprezentujemy klientów, którzy zawarli umowy kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego w sporach z bankami. Wytaczamy powództwa o ustalenie nieważności umów i zwrot uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych, a także o ustalenie bezskuteczności klauzul indeksacyjnych i zapłatę powstałych z tego tytułu nadpłat.

Kredyty frankowe miały być tańszą alternatywą dla kredytów złotówkowych, w rzeczywistości okazały się jednak dla wielu kredytobiorców pułapką rosnącego do niebotycznych rozmiarów zadłużenia. Na szczęście w wielu przypadkach istnieje realna szansa na uwolnienie się od umowy z bankiem, gdyż często wzorce umowne stosowane przy udzielaniu kredytów frankowych zawierają niedozwolone klauzule umowne, co potwierdza coraz bogatsze w tej tematyce orzecznictwo sądowe.

Pomożemy Ci w odzyskaniu rat kredytu nadpłaconych w wyniku stosowania przez bank klauzul niedozwolonych. Przeprowadzimy Cię przez cały proces prawnej potyczki z bankiem od analizy prawnej umowy poprzez wniesienie pozwu i reprezentację przed sądem aż do uprawomocnienia się wyroku i wyegzekwowania wygranych roszczeń.

Zapewniamy w szczególności:

  1. bezpłatną analizę prawną umowy kredytu i ocenę szans procesowych,
  2. pomoc w przygotowaniu potrzebnych dokumentów i ustaleniu roszczeń wobec banku,
  3. przygotowanie dopasowanej do danej sytuacji strategii procesowej,
  4. reprezentację przed sądem na każdym etapie postępowania.

Oferujemy bezpłatną analizę umowy pod kątem jej zgodności z prawem, a tym samym szans na skuteczne powództwo o ustalenie jej nieważności lub “odfrankowienie”. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu umówienia bezpłatnej konsultacji. Zachęcamy również do skorzystania z bezpłatnej konsultacji online, w tym celu prosimy o wysłanie skanu umowy na adres: kancelaria@pulrol.pl