Blog
Klaudia Fekner

Prawa osoby zatrzymanej

Zatrzymany to osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, wobec której zastosowano środek przymusu w postaci pozbawienia wolności. Podstawowym warunkiem legalizującym zatrzymanie jest istnienie „uzasadnionego przypuszczenia”, że

Czytaj więcej »
Bez kategorii
Klaudia Fekner

Kolejna obszerna nowelizacja KPC!

Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego w 2019 roku pojawiło się wiele nieścisłości i problemów dotyczących praktycznego zastosowania wprowadzonych przepisów. W związku z

Czytaj więcej »