Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Oferujemy naszą pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Naszym Klientom zapewniamy wsparcie od samego początku – opracowujemy strategię działania w razie pojawienia się problemów wynikających ze stosunku pracy, udzielamy porad prawnych, a także reprezentujemy przed sądami w razie zaistnienia sporu sądowego związanego z zatrudnieniem. W ramach spraw z zakresu prawa pracy zajmujemy się w szczególności:

  • sprawami o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i przywrócenie do pracy,
  • sprawami o odszkodowanie, w tym z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej,
  • sprawami o zapłatę wynagrodzenia lub ekwiwalentu za pracę,
  • sprawami o ustalenie istnienia stosunku pracy.


Zajmujemy się także sprawami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych. Udzielamy porad prawnych i reprezentujemy naszych Klientów przed organami rentowymi oraz przed sądem. Pomagamy naszym Klientom w przypadku wydania przez organ rentowy niekorzystnej decyzji związanej z ubezpieczeniem społecznym. W ramach tej specjalności zajmujemy się w szczególności:

  • sprawami dotyczącymi ustalania prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych – w tym emerytur, rent i zasiłków,
  • sprawami związanymi z podleganiem lub niepodleganiem ubezpieczeniom społecznym,
  • sprawami dotyczącymi ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
  • sprawami związanymi z umarzaniem lub rozkładaniem na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.


Pomagamy naszym Klientom na każdym etapie sprawy – począwszy od działań jeszcze przed wszczęciem postępowania, poprzez prowadzenie sprawy przed sądem, a skończywszy na reprezentowaniu w postępowaniu egzekucyjnym.