Własność intelektualna

Nasza Kancelaria specjalizuje się w ochronie praw autorskich oraz znaków towarowych. We współczesnej gospodarce własność intelektualna ma ogromne znaczenie. Warto więc zadbać o jej odpowiednie zabezpieczenie. Z naszą pomocą obronisz się przed bezprawnym wykorzystywaniem wytworów Twojego intelektu.

Oferujemy w szczególności:

  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów dotyczących praw autorskich i znaków towarowych,
  • audyt w zakresie ochrony własności intelektualnej,
  • doradztwo w zakresie zapobiegania naruszeniom i wsparcie prawne w sytuacjach naruszeń własności intelektualnej,
  • dochodzenie roszczeń cywilnych w zakresie ochrony praw autorskich i znaków towarowych,
  • prowadzenie postępowań karnych w sprawach podrobionych znaków towarowych i plagiatów,
  • ochrona wizerunku i dochodzenie roszczeń w związku z bezprawnym rozpowszechnianiem wizerunku,
  • reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, pomoc w rejestracji znaków towarowych,