Kolejne zmiany w prawie o ruchu drogowym

Od 17 września obowiązują nowe przepisy w prawie o ruchu drogowym. Zmieniono taryfikator punktów karnych oraz wprowadzono tzw. karanie w warunkach recydywy.  

W wyniku zmian za niektóre wykroczenia będzie można nałożyć już nie 10, ale nawet 15 punktów karnych. Taką sankcją karanych jest ponad dwadzieścia różnych wykroczeń. Wskutek tego w praktyce wystarczające będzie popełnienie chociażby dwóch wykroczeń, aby pożegnać się z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu. Oprócz tego punkty karne będą kasować się z konta w bazie CEK dopiero po 2 latach od dnia opłacenia grzywny (a nie od dnia złamania przepisów – jak było wcześniej). Jako że wyeliminowano możliwość usunięcia ze swojego konta 6 punktów karnych przez kursy w WORD, a maksymalna ich liczba pozostaje bez zmian (24 punkty i 20 punktów dla kierowców z prawem jazdy poniżej roku), znacznie prościej będzie utracić uprawnienia za przekroczenie dozwolonej liczby punktów.

Nadmierna prędkość będzie surowiej karana. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości kierowca otrzyma:

 • do 10 km/h  – 1 punkt karny,
 • 11-15 km/h  – 2 punkty karne,
 • 16-20 km/h  – 3 punkty karne (obecnie 2 punkty karne),
 • 21-25 km/h  – 5 punktów karnych (obecnie 4 punkty karne),
 • 26-30 km/h  – 7 punktów karnych (obecnie 4 punkty karne),
 • 31-40 km/h  – 9 punktów karnych (obecnie 6 punktów karnych),
 • 41-50 km/h  – 11 punktów karnych (obecnie 8 punktów karnych),
 • 51-60 km/h  – 13 punktów karnych (obecnie 10 punktów karnych),
 • 61-70 km/h – 14 punktów karnych (obecnie 10 punktów karnych),
 • powyżej 70 km/h  – 15 punktów karnych (obecnie 10 punktów karnych).

Maksymalną liczbę punktów (tj. 15 punktów karnych) za jedno wykroczenie będzie można otrzymać za:

 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
 • niezatrzymanie się do kontroli drogowej,
 • prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień lub po orzeczeniu zakazu sądu,
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości (pod wpływem alkoholu bądź narkotyków),
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych,
 • niezastosowanie się do znaku zakazu wyprzedzania,
 • objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór kolejowych.

Nieprawidłowe zachowanie kierowcy wobec pieszego również będzie surowo karane. 15 punktów karnych będzie można zdobyć za takie wykroczenia jak m.in.:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub wchodzącemu na pasy,
 • omijanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim.

Za naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym kierowca będzie musiał liczyć się z otrzymaniem:

 • za korzystanie z telefonu podczas jazdy – 12 punktów karnych (!),
 • za kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień dla danego pojazdu – 10 punktów karnych,
 • brak zapięcia pasów bezpieczeństwa – 5 punktów karnych.

17 września została wprowadzona również tzw. „recydywa drogowa”. Nowe unormowanie dotyczy osób, które w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania ponownie popełnią wykroczenie tego samego typu. W takim wypadku kierowca będzie musiał się liczyć z dwukrotnością kary. Dla przykładu: kierowca, który w ciągu dwóch lat popełni dwukrotnie to samo wykroczenie np. przekroczy dopuszczalną prędkość o 40 km/h pierwszy mandat będzie musiał zapłacić w wysokości 800 zł, zaś kolejny (w warunkach recydywy) będzie wynosił aż 1,6 tys. złotych.