Wakacje kredytowe – na czym polegają?

Rosnąca w szybkim tempie inflacja spowodowała konieczność ogłaszania przez Radę Polityki Pieniężnej kolejnych podwyżek stóp procentowych. Skutkiem tego wzrost oprocentowania rat kredytów, który w połączeniu z pogarszającą się sytuacją gospodarczą sprawił, że wielu kredytobiorcom coraz trudniej spłacać swoje zobowiązania. W ramach wsparcia w tej trudnej ustawodawca zaproponował wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych. Na czym one polegają i kto może z nich skorzystać?

Wakacje kredytowe to możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego. W tym czasie kredytobiorca nie musi płacić raty kapitałowo-odsetkowej. Jedynym wydatkiem, od którego wakacje kredytowe nie zwalniają, jest obowiązek ponoszenia opłat z tytułu ubezpieczenia (jeśli kredyt jest ubezpieczony). W wyniku skorzystania z tej instytucji obowiązek spłat rat kredytu zostaje odroczony, co oznacza, że długość kredytu wydłuża się, a zaległe raty będziemy musieli spłacić w późniejszym terminie.

W ramach wakacji kredytowych możemy odroczyć maksymalnie 8 rat. Mamy do wyboru zawieszenie płatności w następujących okresach:

– maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia – 30 września 2022 r.,

– maksymalnie 2 raty w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r.,

– maksymalnie 4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym z kwartałów.

Dla kogo wakacje kredytowe?

Niestety nie każdy będzie mógł skorzystać z dobrodziejstw tego rozwiązania. Wakacje kredytowe skierowane są tylko do osób posiadających kredyty w złotówkach. Oznacza to, że zawiesić płatności rat nie mogą m.in. frankowicze, którzy posiadają kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego. Dla skorzystania z wakacji kredytowych kluczowy jest również cel kredytu: przeznaczone są one tylko dla osób, które nabyły nieruchomość na własne potrzeby mieszkaniowe. Dotyczy to zarówno zakupu mieszkania, kredytu na budowę domu, jak też  zakupu ziemi na cele budowlane. Wyłączona jest przy tym możliwość zawieszenia płatności w przypadku nabycia mieszkania na wynajem (niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z najmem w ramach działalności gospodarczej czy najmem prywatnym). Co istotne z wakacji kredytowych można skorzystać tylko w ramach jednego kredytu – jeśli posiadamy ich więcej, musimy wybrać, który kredyt chcemy zawiesić. Ważnym ograniczeniem jest również termin zawarcia umowy kredytu, gdyż rozwiązanie to dotyczy jedynie kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

W jaki sposób można skorzystać z wakacji kredytowych?

W celu skorzystania z wakacji kredytowych musimy złożyć odpowiedni wniosek w swoim banku. Wniosek taki możemy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, zależnie od tego jakie rozwiązania oferuje dany bank. Co ważne, wnioski można składać już od dziś (29 lipca 2022 r.). Warto się pośpieszyć, by nie przegapić możliwości zawieszenia spłaty raty, którą chcielibyśmy odroczyć.

Czy warto skorzystać  wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe to co do zasady korzystne rozwiązanie dla większości kredytobiorców. Odroczenie płatności nie wiąże się bowiem z żadnymi dodatkowymi odsetkami, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można wykorzystać do nadpłacenia kredytu w kolejnych miesiącach. Ponadto optymalne rozłożenie zawieszonych rat na miesiące, w których oprocentowanie będzie na najwyższym poziomie, może nam dodatkowo pomóc obniżyć wysokość płaconych rat.

A co z frankowiczami?

Frankowicze nie mogą skorzystać z wakacji kredytowych, a ustawodawca nadal nie przewidział żadnego systemowego rozwiązania problemu tej grupy kredytobiorców. W związku z tym najkorzystniejszym rozwiązaniem w przypadku zdecydowanej większości posiadaczy kredytów waloryzowanych do CHF pozostaje wejście w spór sądowy z bankiem. Obecnie ukształtowała się linia orzecznicza, w wyniku której większość spraw sądowych kończy się zwycięstwem frankowiczów.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wakacji kredytowych i możliwości skorzystania z tej opcji, jak też w celu uzyskania szczegółowych informacji o możliwości wejścia na drogę sądową przeciwko bankowi w przypadku posiadaczy kredytów waloryzowanych do CHF i szansach procesowych, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.