Jak uniknąć zachowku?

Zachowek to instytucja prawna, która budzi wiele kontrowersji. Główny sens instytucji zachowku polega na ustawowym zagwarantowaniu osobie uprawnionej uzyskania określonej korzyści majątkowej ze spadku, niezależnie

Czytaj więcej »

Służebność drogi koniecznej

Służebność drogi koniecznej to ograniczone prawo rzeczowe, które stosuje się wówczas gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej) lub do

Czytaj więcej »