Małżeńskie ustroje majątkowe

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują różne rozwiązania dotyczące majątku małżonków powstałego po zawarciu małżeństwa. Podstawowym małżeńskim ustrojem majątkowym jest ustrój wspólności majątkowej, jednakże możliwe

Czytaj więcej »