Czym jest zasiedzenie?

Jedną z ważniejszych instytucji prawa rzeczowego jest zasiedzenie. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości, których własność nie jest uregulowana. Jest to dość

Czytaj więcej »

Małżeńskie ustroje majątkowe

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują różne rozwiązania dotyczące majątku małżonków powstałego po zawarciu małżeństwa. Podstawowym małżeńskim ustrojem majątkowym jest ustrój wspólności majątkowej, jednakże możliwe

Czytaj więcej »